blog_inwestuj_w_nieruchomosci_Luban_lowejko_nieruchomosci

Inwestowanie w nieruchomości ? bezpieczna forma inwestycji

Inwestowanie w nieruchomości jest obecnie najbardziej popularną formą lokaty kapitału w Polsce. Tak ogromne zainteresowanie rynkiem nieruchomości wynika przede wszystkim z tego, że jest on bezpieczny i gwarantuje inwestorom pewność zysku.

Dla wielu inwestorów nieruchomości są obecnie najlepszą opcją lokowania kapitału. Dzieje się tak dlatego, że każdy obawia się utraty wartości swoich pieniędzy. Ma to przyczyny historyczne, nawet dziś mówi się o skutkach hiperinflacji sprzed prawie 100 lat, która doprowadziła do utrwalenia się w społeczeństwie awersji do ryzykownych metod inwestycji.

W związku ze spadającymi do zera stopami procentowymi, dużymi wahaniami wartości światowych rynków akcji i postępującą utratą zaufania do systemu walutowego, wiele osób obawia się o swoje oszczędności. Niskie stopy procentowe sprawiają, że produkty oprocentowane są tak naprawdę nieopłacalną inwestycją. Jeśli dodać do tego inflację, inwestorzy osiągają nawet ujemny zwrot z obligacji, certyfikatów inwestycyjnych lub lokat terminowych.

Nieruchomości dają inwestorom swoiste poczucie bezpieczeństwa – są przede wszystkim namacalne, nikt nie może ich ukraść. Mogą przetrwać setki lat, a także zostać przekazane potomkom. Ponadto, dają poczucie wolności. Właściciel nieruchomości sam decyduje o tym, co zrobi ze swoimi czterema kątami.

Dobrze zarządzana nieruchomość może być rentowna przez dziesiątki lat i stanowić zabezpieczenie na przyszłość.

Dlaczego tak chętnie inwestujemy w nieruchomości?

Od kilkudziesięciu lat w Polsce pokolenia gromadziły majątek na nieruchomościach. Chęć zabezpieczenia się w ten sposób na starość jest niezmiennie wysoka. Ze względu na swoją stabilną wartość, nieruchomości są jedną z najbardziej popularnych form lokaty kapitału wśród Polaków. Nie są one przedmiotem bezpośredniego obrotu na giełdzie, nie ma dziennej ceny wykupu, żaden właściciel nieruchomości nie musi liczyć się z tak dużymi wahaniami wartości jak w przypadku akcji i innych papierów wartościowych.

W obecnych czasach istnieje wiele form czerpania korzyści z nieruchomości, m.in.:

blog_inwestuj_w_nieruchomosci_Luban_lowejk

Zakup nieruchomości jest poważnym, długoletnim przedsięwzięciem. Tak istotna decyzja powinna być dokładnie przemyślana, a przede wszystkim skonsultowana ze specjalistami.

Aby inwestycja była opłacalna, nieruchomość musi być rozpatrywana z ekonomicznego punktu widzenia. Inwestycja w nieruchomość powinna się opłacać w długim okresie czasu. Decydują o tym następujące czynniki:

Zakup nieruchomości, jak każda inwestycja, nie jest wolna od ryzyka. Jeśli zdecydujesz się na taką formę inwestowania, omów to z doświadczonym doradcą.

You don't have permission to register