Podatek PCC ? kiedy musimy zapłacić i jak go się liczy ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami znajdującymi się w Ustawie z dnia 9 września 2000 roku, podatnik dokonujący wybranych transakcji w obrocie gospodarczym jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi opłatę, którą musimy uiścić do Skarbu Państwa w związku z powiększeniem naszego majątku.

Podatek od wzbogacenia zapłacimy w przypadku:

W zależności od tego, jaka czynność cywilnoprawna jest zawierana, podatnikiem jest przy:

Umowie sprzedaży – kupujący

Umowie pożyczki – biorący pożyczkę

Ustanowieniu hipoteki – składający oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki

Umowie darowizny – obdarowany

Umowie dożywocia – nabywca własności nieruchomości

Umowie spółki cywilnej – wspólnicy, a przy pozostałych umowach spółki – spółka

Przy umowie zamiany – obie strony umowy solidarnie

Chronologia czynności:

1. Zawarcie czynności cywilnoprawnej

2. Pobranie deklaracji PCC -3

3. Złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres zamieszkania (mamy na to 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, który zwykle przypada na dzień zawarcia umowy)

4. Wpłacenie należnego podatku

Zwolnienia z PCC

Istnieją dwa wyjątki, w których wcześniej wymienione czynności cywilnoprawne nie będą podlegały podatkowi PCC.

1. Przedmiot opodatkowania stanowi rzecz ruchoma o wartości nieprzekraczającej 1000 zł

2. Jedna ze stron transakcji będzie podlegać podatkowi od towaru i usług (VAT) lub będzie z niego zwolniona

Należy pamiętać, że podatek od czynności cywilnoprawnych, to nie to samo, co podatek od sprzedaży nieruchomości, są to dwie zupełnie różne opłaty uregulowane innymi przepisami.

You don't have permission to register