Świadectwo energetyczne – obowiązek od 28 kwietnia 2023r.

Czym właściwie jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, a dokładniej:
  • Wielkość potrzeby ogrzewania,
  • Wentylacji,
  • Przygotowania ciepłej wody
  • Klimatyzacji

 

Wymóg sporządzenia dokumentu w określonych sytuacjach wynika z regulacji unijnych.

Kto jest zobowiązany posiadać dokument?

Od 28 kwietnia 2023 roku właściciel nieruchomości przy sprzedaży i wynajmie mieszkania lub całego budynku będzie musiał obowiązkowo przekazać nowemu właścicielowi lub najemcy świadectwo energetyczne. Dokument ważny jest przez okres 10 lat.  Chyba, że zmieni się izolacja budynku, instalacja ogrzewania, wymiana okien itp. Wtedy trzeba będzie wykonać je na nowo.

Kto może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r., która weszła w życie od dnia 9 marca 2015 r., wraz z późniejszymi zmianami, świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba która:
Została wpisana do wykazu prowadzonego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
5/5

Koszt wykonania usługi

Cena paszportu energetycznego zależy od: lokalizacji obiektu, jego wielkości, kształtu, przeznaczenia oraz stopnia skomplikowania projektu. Obecnie ceny kształtują się od kilkuset do 1000 zł.

 

You don't have permission to register